30 ianuarie 2010

Echilibrarea hidraulică a sistemului de încălzire la bloc

Instalaţiile de încălzire au fost proiectate şi dimensionate pentru a funcţiona la debitul nominal ( rezultat din proiectul instalaţiei de încălzire ). Prin modificările aduse instalaţiei de încălzire în decursul timpului prin debranşări de la reţeaua centralizată şi montarea de centrale proprii doar de către cei care îşi permiteau financiar, s-a ajuns la dezechilibrarea sistemului reducându-se eficienţa şi aşa scăzută a acestuia.
Golirea instalaţiilor de încălzire din perioada de vară contribuie la formarea ruginei care se depune pe pereţii conductelor astfel că este posibil ca echilibrul hidraulic să fie afectat.

Prin montarea robinetelor cu termostat, debitul necesar în instalaţie poate varia foarte mult, în funcţie de opţiunea consumatorilor şi temperatura exterioară. Atunci când temperaturile exterioare sunt mai mari decît temperatura luată în considerare la reglarea robinetelor, necesarul de căldură este mai mic. Orice scădere a debitului atrage după sine o creştere a presiunii diferenţiale la baza coloanelor sau la branşament, astfel că în instalaţie pot apărea zgomote ( fluierături sau vibraţii puternice ).
Sistemele dezechilibrate hidraulic cauzează următoarele probleme:
- încălzirea insuficientă a etajelor superioare şi supraîncălzirea celorlalte apartamente
- apariţia zgomotelor în sistem
- încălzirea greoaie a unor părţi ale instalaţiei în momentul începerii furnizării agentului termic.
Prin echilibrarea hidraulică se înlătură aceste probleme, realizându-se o temperatură optimă de confort a încăperilor cu un consum normal şi controlabil de energie termică.

În partea a doua vă vom prezenta soluţii tehnice pentru echilibrarea termică.

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu