10 martie 2010

Faceţi loc, Aradul pe primul loc!

Aradul este primul judeţ din ţară care a făcut o documentaţie completă ce a fost pe placul celor de la Comisia Europeană şi astfel au primit aprobarea pentru implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Arad”. Deci.... se poate. Asta înseamnă că se vor respecta normele Uniunii Europene privind gestionarea deşeurilor, colectarea selectivă a deşeurilor de la populaţiei, transportul şi depozitarea lor. Toate cheltuielile vor fi suportate din fonduri europene. În judeţ se vor construi două staţii de compostare (reciclarea materialelor organice se numeşte compostare - modul natural de a recicla), o staţie de sortare şi mai multe staţii de transfer.
Chiar dacă majoritatea populaţiei este interesată (mai mult din gură) de subiect, puţini români colectează selectiv în mod constant. Motivele cele mai importante sunt comoditatea, ignoranţa şi faptul că oamenii nu ştiu ce presupune efectiv acest proces. Adevarul este că nici dacă ar vrea românii n-ar prea putea face selectarea deşeurilor din cauza lipsei dotărilor specifice.
Prin colectarea selectivă se înţelege colectarea diferenţiată, de la sursă, a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje, pe tipuri de deşeuri sau sortimente de materiale şi depozitarea lor în locuri special amenajate în vederea reciclării.