14 noiembrie 2009

Bine de ştiut

În activitatea mea de zi cu zi ca administrator de bloc mi-am dat seama că de multe ori lumea încalcă anumite reguli, probabil din necunoaştere şi riscă sancţiuni destul de "afectante" la buzunar. Pentru a evita acest lucru vă reamintesc sau vă aduc la cunoştinţă (după caz) reglementările care privesc domiciliul persoanelor şi înscrierea în cartea de imobil aşa cum apar ele în Legea nr. 105/1996
din 25/09/1996.
Aşadar:
-Cetăţenii români cu domiciliul în România au dreptul să-şi stabilească sau să-şi schimbe domiciliul ori reşedinţa în orice localitate din ţară, în condiţiile legii.
-Persoanele fizice nu pot avea, în acelaşi timp, decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă. În cazul în care acestea deţin mai multe locuinţe îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
-Domiciliul persoanelor fizice este la adresa din localitatea unde acestea îşi au locuinţa statornică.
-Reşedinţa este locuinţa la care persoanele locuiesc temporar, alta decât cea de domiciliu.
-Persoana care îşi schimbă domiciliul este obligată ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să se prezinte la formaţiunea de evidenţă a populaţiei pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate.
-Persoana care locuieşte temporar mai mult de 45 de zile la altă adresă decât cea de domiciliu este obligată să se prezinte la formaţiunea de evidenţă a populaţiei pentru înscrierea, în cartea de identitate şi în documentele de evidenţă, a menţiunii de stabilire a reşedinţei.
-Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte la reşedinţa stabilită. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.
-Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte cartea de identitate responsabilului cărţii de imobil, în vederea luării în evidenţă.
-Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil, la noua locuinţă, în termen de 5 zile de la sosire.
Nerespectare acestor reguli atrage sancţiuni cu amendă.