6 decembrie 2011

Viața ca o piramidă

Piramida lui Maslow

1. Nevoile elementare (la baza piramidei)
Sunt nevoile de ordin fiziologic (nevoia de aer, apă, hrană, îmbrăcăminte; nevoi de ordin senzorial, sexual, etc.). Satisfacerea acestor nevoi asigură buna funcționare biologică a organismului uman.
2.
Nevoia de securitate individuală
Atât în mediul natural cât și în cel social; se referă la protecția individului față de forțele exterioare ostile, factori de risc care atentează la integritatea fizica a acestuia. Asigurarea unei astfel de protecții se realizează prin stabilitatea locului de muncă și prin asigurarea unor bunuri și resurse materiale necesare existenței: casa, salariu etc.
3.
Nevoile sociale
Se raportează la necesitatea acceptării și apartenenței într-un grup social, de a face parte dintr-o comunitate. Oamenii manifestă nevoia de dragoste înca din primele luni de viață. Mai mult instinctivă la început, această nevoie devine treptat din ce în ce mai conștientă, devine o exigență de prim ordin pentru confortul sufletesc.
4.
Nevoia de respect
Care derivă dintr-o exigență autoevaluativă a individului, care dorește să-i fie recunoscut statutul pe care il are sau la care aspiră, dorința de a-i fi apreciate compețentele, cunoștiințele, performanțele, calitățile etc.
5.
Nevoia de autorealizare
La vârful piramidei, nevoia de autorealizare, de împlinire de sine, vizează construirea unei imagini de sine favorabile, precum și dobândirea capacității de auto-control.
Oare nu ne pierdem energia, până la epuizare de multe ori, ca să atingem primele trepte? Şi cum viaţa este scurtă în tot mai multe cazuri, sigur mulţi dintre noi nu vor ajunge niciodată în vârf, de fapt nici nu ştim dacă merită.