10 iulie 2011

Pic cu pic și înc-un pic

La pierderile datorate neetanșeității instalațiilor interioare, se pot adăuga și alte cauze care duc la diferențe de consum:
• clasa de precizie inferioară a contoarelor de apartament comparativ cu cel de la branșament;
• poziția greșită de montare a contoarelor de apartament: pentru a funcționa în clasa "B", ele ar trebui montate perfect orizontal cu cadranul în sus. O înclinație mai mare de 5° față de această poziție face ca aceste contoare să cadă în clasa "A" (cea mai mică) și ca urmare, diferența de clasă de precizie față de contorul de branșament devine foarte mare;
• practici de denaturare a înregistrărilor contorului de apartament de către unii locatari (magneți, ace introduse în mecanisme, întoarcerea contoarelor etc);
• practici ale unor locatari de colectare a apei in regim de funcționare a robineților sub limita debitului minim de pornire a contoarelor de apartament (colectare în vană sau recipiente prin lăsarea unui firicel de apa care nu este înregistrat de contorul de apartament, dar este înregistrat de cel de branșament) etc.