31 martie 2012

Poftă bună cu...amenzi

Ca să ne mai taie din elan și din pofta de viață (și de mâncare) mai debitară ăștia o lege fără rost.

Începând cu data de 27 martie, activitatea de picnic este interzisă dacă este desfăşurată într-o zonă neamenajată, adică acea zonă aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dotată cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea focului este permisă.
Iată care sunt activităţile permise prin lege, romanilor care vor să iasă la picnic:
a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor amenajate;
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă;
e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective;
f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe


30 martie 2012

Lend ăv ciois

Adică să mai dăm din casă...

23 martie 2012

Curățenia de primăvară 2012

În perioada 19.03-20.04.2012, Primăria Municipiului Arad prin Serviciul Edilitar şi operatorii serviciilor de salubrizare şi spaţii verzi organizează Curăţenia de Primăvară. Acţiunile gospodăreşti vor consta în lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi, colectarea şi transportul deşeurilor vegetale, reparaţii la mobilierul urban şi sistemul de iluminat public, curăţenia platformelor gospodăreşti etc.
            Invităm cetăţenii, agenţii economici, ONG-urile şi instituţiile să se alăture municipalităţii la acţiunile din cadrul Curăţeniei de primăvară, pentru întreţinerea spaţiilor verzi în zonele unde locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea.
            Transportul deşeurilor vegetale rezultate din activitatea de curăţenie a spaţiilor verzi întreţinute de cetăţeni se va asigura de către operatorii specializaţi în cadrul perioadei programate pentru zona respectivă.

Micălaca
21, 22, 23, 24 martie
Vlaicu  stânga
26, 27, 28 martie
Vlaicu dreapta
29,30, 31 martie
Aradul Nou
 2 aprilie
Confecţii
 3, 4 aprilie
Grădişte stânga
5 aprilie
Grădişte dreapta
6 aprilie
6 Vânători
9 aprilie                                                                                         
Cadaş
10 aprilie

22 martie 2012

Vine vara, schimbațí-vă caloriferele

În cazul înlocuirii unui corp de încălzire cu un altul, de alt tip constructiv, suprafeţele lor echivalente termic trebuie să fie aceleaşi.
Pentru calcule rapide, numărul elementelor corpului înlocuitor, se calculează cu relaţia:
Nt  = N0 * Sechiv0  / Sechiv1  , în care:
N0 – numărul de elemente al corpului prevăzut iniţial;
Sechiv0 – suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire prevăzut iniţial, în metri pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element;
Sechiv1 – suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire înlocuitor, în metri pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element;
Valoarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire se indică în documentaţia tehnică a produsului.

21 martie 2012

Calculați-vă singuri

Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire se determină cu relaţia:
SET = Qo/(453*Ct), (m²)
În care Q0 reprezintă puterea termică a corpului de încălzire determinată conform SR ISO 3148, pentru diferenţa medie de temperatură apă- aer Δtn cu:
tn =(Tt+Tr)/2-Tt, (˚C)
unde:
Tt – temperatura apei la intrarea în corpul de încălzire (°C),
Tr – temperatura apei la ieşirea din corpul de încălzire (°C),
Tt -  temperatura interioară a spaţiului încălzit (°C),
Ct – coeficient de corecţie în funcţie de temperatura medie apă- aer a corpului de încălzire.
Vi se pare foarte complicat? Să vedeți ce complicat este să scoateți banuțul.

20 martie 2012

Suprafaţa echivalentă termic

Dacă tot trebuie să plătim pe luna februarie cea mai mare sumă pentru încălzire din această iarnă, haideți să vă aburim puțin cu niște date tehnice. Nu de alta dar ca să știm despre ce vorbim.
Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire  - Sechiv - este o mărime convenţională care caracterizează puterea termică a corpului de încălzire, în următoarele condiţii uzuale de proiectare:
-          Temperaturile de intrare şi ieşire a agentului încălzitor (apă) din corp de 95/750C , temperatura spaţiului încălzit 200C (diferenţa medie de temperatură apă - aer de 650C);
-          Corpul de încălzire racordat la instalaţia de încălzire cu intrarea agentului încălzitor pe la partea superioară şi ieşirea pe la partea inferioară;
-          Corpul de încălzire montat aparent pe peretele exterior, sub fereastră;
-          Vopsirea la exterior a corpului cu vopsea de culoare deschisă, fără pigmenţi metalici;
-          Presiunea atmosferică de la nivelul mării ( 1.013 bar).

METRUL PĂTRAT DE SUPRAFAŢĂ ECHIVALENTĂ TERMIC este acea suprafaţă a corpului de încălzire care cedează 504 W în condiţiile specificate mai sus.

10 martie 2012

8 martie 2012

Doamnelor și domnișoarelor...

Femeia este mamă, soţie, iubită, colegă sau şefă. I se potrivesc de minune toate rolurile. Dacă ne uităm bine, femeia este peste tot, chiar şi în spatele bărbaţilor puternici. Prin muncă şi pasiune aduce  frumuseţe în vieţile noastre şi schimbă comunitatea în care trăieşte. Pe unde trece lasă în urma ei zâmbete, bunătate şi frumuseţe. Am întâlnit şi cunoscut multe femei extrordinare, care au demonstrat  faptul că pot fi puternice dar, în acelaşi timp şi gingaşe.
Cu ocazia zilei de 8 Martie, le dorim femeilor din viaţa nostră să fie fericite, să fie sănătoase şi să ne încânte în continuare viaţa cu parfumul lor discret.
La mulţi ani, doamnelor!

5 martie 2012

Dacă am putea da timpul înapoi...

Un recent studiu neconvențional, cu un caracter special, a fost realizat în Australia de către un grup de medici și asistente preocupați nu doar de starea de sănătate a pacienților lor ci și de sufletul acestora și de poveștile de viață pe care aceștia le purtau după ei. Concluziile au fost publicate în cartea “Top cinci regrete ale celor care mor” și au captat instant atenția media. Statistic, iată care sunt primele 5 mari regrete pe care oamenii le au cand se află spre finalul vieții lor.
1. “Îmi doresc să fi avut curajul să imi trăiesc viața onest față de mine însumi, nu viața pe care alții o așteptau de la mine”.
2. “Îmi doresc să nu fi muncit așa de mult și știu că de mine depindea să îmi schimb prioritățile”.
3. “Îmi doresc să fi avut curajul să îmi exprim sentimentele.”
4. “Îmi doresc să fi păstrat mai îndeaproape legătura cu prietenii adevărați.”
5. “Îmi doresc să îmi fi dat dreptul să fiu mai fericit(ă).”
Ceea ce este însă o informație cheie relevată de studiile și cartea australienilor este faptul că acei oameni care s-au setat pe a trăi o existență mediocră suprimându-și sentimentele pozitive de a

FOTO: Danny Guthrie

3 martie 2012

1 martie 2012

Primăvară

În prima zi a lunii martie, frumoasa Primăvară a ieșit la marginea pădurii și a observat cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub zapada răsare un ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute și a început a da la o parte zăpada și a rupe ramurile spinoase. Iarna, văzând aceasta, s-a înfuriat și a chemat vântul și gerul să distrugă floarea. Ghiocelul a înghețat imediat. Primăvara a acoperit ghiocelul cu mâinile ei, dar s-a rănit la un deget din cauza mărăcinilor. Din deget s-a prelins o picătură de sânge fierbinte care, căzând peste floare, a făcut-o să reînvie. În acest fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărțișorului simbolizează sângele ei roșu pe zăpada albă.
Ail.com