21 februarie 2012

Matricea caracterologică - Efortul

...a fost şi rămâne intrinsec naturii umane, fără el nu se poate dobândi nimic frumos şi durabil, el este indispensabil fiecărui act, mişcare, operaţie, acţiune, aidoma aerului pentru om; nimic nu-i uşor pe pământ.

Urmează: POLITEȚEA