9 iunie 2012

Acte necesare

Se poate merge la alegeri numai cu unul dintre următoarele documente. Acestea trebuie să fie valabile la data scrutinul:

*  cartea de identitate;
*  cartea de identitate provizorie;
*  buletinul de identitate;
*  paşaportul diplomatic sau de serviciu aflate în termenul de valabilitate;
*  carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor şcolilor militare.
*  cetăţenii UE au nevoie de orice document valabil care le atestă identitatea. 
Dragi vecini, verificați valabilitatea actului vostru de identitate necesar pentru votare, altfel reveniți la votările următoare!