21 martie 2012

Calculați-vă singuri

Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire se determină cu relaţia:
SET = Qo/(453*Ct), (m²)
În care Q0 reprezintă puterea termică a corpului de încălzire determinată conform SR ISO 3148, pentru diferenţa medie de temperatură apă- aer Δtn cu:
tn =(Tt+Tr)/2-Tt, (˚C)
unde:
Tt – temperatura apei la intrarea în corpul de încălzire (°C),
Tr – temperatura apei la ieşirea din corpul de încălzire (°C),
Tt -  temperatura interioară a spaţiului încălzit (°C),
Ct – coeficient de corecţie în funcţie de temperatura medie apă- aer a corpului de încălzire.
Vi se pare foarte complicat? Să vedeți ce complicat este să scoateți banuțul.