5 aprilie 2010

Privilegiul imobiliar

Ca să nu luaţi ţeapă !
Privilegiul imobiliar este un drept al asociaţiilor de proprietari de care ar fi bine să se folosească în cazul celor cu restanţe la cheltuieli mai mari de 90 de zile. Asta pentru ca cel restant să nu-şi poată vinde apartamentul şi să lase asociaţia cu „ochii în soare”. Citiţi cele ce urmează şi fiţi pe fază.