25 august 2010

Nu vă mai băgaţi în seamă !

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, A.N.R.S.C. (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice), este autoritatea de reglementare competentă pentru următoarele servicii de utilităţi publice: alimentarea cu apă, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat, salubrizarea localităţilor, iluminatul public, administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, transport public local.
Merg treburile perfect în domeniile enumerate? Credem că v-aţi dat singuri răspunsurile. Aşadar, după ce a rezolvat, cum a rezolvat, problemele în domeniile pentru care este abilitată sus-numita autoritate, prin diferite reglementări, lasă locul unora să intre cu bocancii în proprietatea dumneavoastră. Cică pentru a asigura o bună repartizare a costurilor de încălzire la blocuri şi a tuturor celor legaţi la sistemul centralizat. De unde atâta îndrăzneală şi abuz, când treaba lor este “reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice”?! Deci nu la noi în casă, unde ei n-au nicio treabă, nicio autoritate. Aştia se pare că nu înţeleg exact ce înseamnă proprietatea privată. Ce ar fi să ne lase pe noi să ne gestionam şi să ne împărţim singuri cheltuielile de la bloc? Îi asigurăm că suntem maturi şi vaccinaţi. Aşa ar fi normal. Dar ce mai e normal în ţărişoara noastră?
Şi ne mai punem două întrebări.