16 septembrie 2009

Vila de la bloc

Probabil că nu există persoană care să locuiască la bloc şi care să nu se fi confruntat cel puţin o dată cu vecini care găuresc sau sparg pereţii. Aceste renovări continue sunt din cauza faptului că de cele mai multe ori apartamentele nu se potrivesc cu gusturile locatarilor, însă fiind mai ieftine decât casele pe pământ sunt preferate acestora şi reamenajate în concordanţă cu nevoile şi fanteziile proprietarilor. Problema aici nu ar fi atât zgomotul şi disconfortul create de aceste lucrări, cât faptul că ele sunt executate fără vreo autorizaţie şi de nespecialişti, punând astfel în pericol rezistenţa blocului şi viaţa locatarilor.

Chiar dacă autorizaţia de construire înseamnă alergătură şi cheltuială în plus, ea este necesară atât pentru a trăi în siguranţă în propria locuinţă cât şi pentru a nu risca o amendă care începe de la 10 milioane de lei vechi. De asemenea, de reţinut este şi faptul că beneficiarii asigurării obligatorii, care vor face lucrări de extindere, de modificări ale apartamentelor, fără autorizaţie de construcţie, nu vor beneficia de despăgubiri în caz de vreo nenorocire.

Singurele modificări ce se pot face fără autorizaţie de construire sunt:

a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;

b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei;

c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;

d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;

e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor situate pe arterele principale de circulaţie;

f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;

g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;

h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea - la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive;

i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente

Legile care reglementează acest domeniu:

- Legea nr. 50 / 29.07.1991 privind autorizarea executarii construcţiilor si unele măsuri pentru realizarea locuinţelor – publicat in M.O. partea I nr. 163 / 07.08.1991

- Ordonanţa de urgenţa nr. 231 / 24.11.2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 / 1991 privind autorizarea executarii construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor – publicat in M.O. nr.612 / 29.11.2000

Legea nr. 453 / 18.07.2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor – publicat in M.O., partea I nr. 431 / 01.08.2001

Rămâne să alegeţi: vilă sau apartament la bloc, că vilă la bloc e şi naşpa şi riscant!