27 martie 2011

Surogate

Înlocuitorii sau surogatele sunt produse alimentare fabricate din materii prime și auxiliare ieftine și care imită caracteristicile generale ale produselor native pe care le substituie. Înlocuitorii conțin componente și unele substanțe care au efect psihosenzorial asemănător cu produsele native substituite și imprimă produsului specificitate.
Margarina este primul înlocuitor, apărut în secolul XIX și era destinat înlocuirii untului din lapte de vacă. În prezent, datorită caracteristicilor sale, extinderii producției și a succesului la cumpărători, margarina a devenit o grupă sortimentală distinctă.
Alte exemple de surogate apărute ulterior sunt cele de cafea și cacao, laptele și brânzeturile vegetale, preparatele filate și texturate de soia asemănătoare preparatelor de carne, mierea artificială.
Înlocuitorii de produse alimentare se pot folosi, dar trebuie supuși aprobărilor legale și trebuie declarați și marcați cu mențiuni și semne distinctive. Dacă la fabricarea unor produse se folosesc înlocuitori, aceștia trebuiesc declarați atât în actele de omologare, cât și pe etichetele produselor.
În această categorie sunt incluși și diferiți adjuvanți sintetici care, de asemenea, trebuie declarați în actele de omologare și pe eticheta sau ambalajul produsului. Astfel sunt, de exemplu, coloranții și aromatizanții sintetici.
Oare îndemnul: ”Mânâncă Sănătos” se referă la faptul de a fi sănătos ca să poți mânca orice?