22 mai 2010

Rusaliile

Duminica Rusaliilor (Pogorârea Sfântului Duh) se sărbătoreşte în duminica din a opta săptămână de la Învierea Domnului, mai precis după cincizeci de zile, de aceea mai este numită în popor şi Cincizecime.
După tradiţia Sfintei Scripturi, Pogorârea Sfântului Duh este una din cele mai scumpe sărbători ale creştinătăţii, prin faptul că atunci s-a întemeiat Biserica.
Trimiterea Sfântului Duh din Cer de către Dumnezeu Fiul a fost proorocită cu sute de ani înainte de a veni Mesia. Când s-a împlinit această făgăduinţă dumnezeiască, Sfântul Duh s-a pogorât peste Apostoli în chip de limbi de foc, oprindu-se deasupra fiecăruia. Astfel, Sfinţii Apostoli s-au umplut de Duhul Sfânt şi, după cum spune Scriptura, au început a vorbi fiecare din ei în alta limba, după cum le dicta Duhul.
Abilitatea de a vorbi în limbi noi a scos Evanghelia din graniţele strâmte ale iudaismului, a făcut-o accesibilă pentru fiecare dintre noi, indiferent de limba pe care o vorbim, de starea socială, materială sau juridică pe care o avem.
Prin această sărbătoare redescoperim umanitatea şi armonia între toţi oamenii, posibilitatea să ne exprimăm prin acelaşi grai, să vorbim aceeaşi limbă, adica limba iubirii, învaţata de la Duhul Sfânt. Dar pentru aceasta este necesar să eliminăm din viaţa şi inima noastră, interesele meschine, ura, mândria, şi să ne lăsăm copleşiţi de iubirea ce o poartă cu sine Duhul lui Dumnezeu, adica Duhul Sfânt.
Să ne bucurăm de aceste zile de sărbătoare, radiind iubire şi debordând de fericire.