31 martie 2012

Poftă bună cu...amenzi

Ca să ne mai taie din elan și din pofta de viață (și de mâncare) mai debitară ăștia o lege fără rost.

Începând cu data de 27 martie, activitatea de picnic este interzisă dacă este desfăşurată într-o zonă neamenajată, adică acea zonă aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dotată cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea focului este permisă.
Iată care sunt activităţile permise prin lege, romanilor care vor să iasă la picnic:
a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor amenajate;
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă;
e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective;
f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe