11 mai 2010

Situaţie nedorită

După o plăcută cursă cu bicicletele în jurul oraşului împreună cu prietenii şi vecinii noştri, care sperăm că a atras şi atenţia autorităţilor, revenim la gri-ul zilelor de rând.
Având în vedere faptul că veniturile oamenilor sunt subţiri şi vor deveni tot mai firave (vorba cântecului: boc, boc, boc, până n-o mai rămânea deloc), iar subvenţiile de tot felul vor fi eliminate, mulţi dintre vecinii noştri vor rămâne restanţi la cheltuieli cu sume tot mai mari. Şi asta nu neapărat din rea-voinţă, ci mai degrabă din neputinţă. Întrebarea este ce ne facem cu ei? O să-i mai ajutăm cum putem, o să-i mai păsuim. Dar, din păcate, nu o să putem face asta la nesfârşit. În această situaţie nu ne rămâne decât o singură soluţie:

justiţia.
Să vedem care sunt paşii pentru acest trist demers.
Cererea de chemare în judecată
Aceasta va fi formulată către judecătoria competentă teritorial (în raza căreia îşi are domiciliul pârâtul-restanţierul) de către asociaţia de proprietari reprezentată de către preşedinte sau de către o altă persoană împuternicită în mod expres de către acesta.
La cerere se ataşează următoarele acte în copie, în 2 (două) exemplare:
- Încheierea judecătorească şi codul fiscal al asociaţiei de proprietari;
- Listele de plată din care să reiasă suma datorată;
- Centralizator pe apartamentul respectiv, semnat de preşedinte şi administrator care să cuprindă cotele restante aferente fiecărei luni în parte, cu calcularea separată a penalităţilor aplicate fiecărei cote şi numărul de
zile pentru care au fost percepute;
- Procesul-verbal al adunării generale prin care s-a hotărât sistemul de penalizări şi procentul de penalizare aplicat pentru fiecare zi de întârziere;
- Acţiunea este scutită de plată taxei de timbru.
- Acţiunea în numele asociaţiei de proprietari este relativ simplă, dacă dosarul conţine toate documentele mai sus menţionate.
- Ea poate fi făcută de preşedintele asociaţiei sau de către oricare altă persoană din cadrul asociaţiei care este împuternicită în acest sens - administrator, cenzor, membru comitet executiv, proprietar, altă persoană fizică - la costuri mult mai mici decât atunci când se face prin angajarea unui avocat
- În prezent aceasta este singura soluţie de a recupera restanţele de la un restanţier.
Executarea silită
Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, în momentul în care devine definitivă şi irevocabilă, poate fi investită cu formulă executorie şi pusă în executare prin oricare din modalităţile permise de Codul de procedură civilă. Astfel, asociaţia de proprietari se va adresa în acest sens unui birou de executori judecătoreşti cu solicitarea de a se iniţia executarea silită asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului sau executarea silită prin poprirea pe salariul de la locul de muncă sau pe pensie (plata către asociaţie pentru debitul respectiv fiind efectuată de către angajator sau casa de pensii). Asociaţia de proprietari, în funcţie de valoarea creanţei şi a bunurilor, salariului sau a pensiei de care dispune debitorul, îşi va alege modalitatea efectivă de executare silită.
Dreptul de a cere executarea silită a hotărârii judecătoreşti se prescrie după trecerea unui termen de 3 ani de la naşterea sa, adică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
Dar mai bine să nu se întâmple aşa ceva şi să rămânem buni vecini...

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu