15 septembrie 2010

Spre știință...

Conform reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordinul ANRSC nr. 233/2004, anexa 3 –”Normativ tehnic privind condiţiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum”, cap. II, secţiunea a 2-a, art. 17, (2), se procedează cam așa:
“ Anual se va efectua o verificare de funcţionare, care constă în stabilirea corectitudinii datelor furnizate de repartitorul electronic de costuri și a părţilor componente ale acestuia; ecranul, sursa de alimentare cu energie electrică, unitatea centrală de calcul, sigiliile, senzorii de temperatură și dacă este cazul, sistemele de transmitere a datelor.”

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu