4 noiembrie 2010

Un ordin și două întrebări


Ordinul:
ANRSC nr.343
Art. 5.
(2) Prestatorul are obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificări privind
corectitudinea datelor citite cel puţin trimestrial, dar obligatoriu cu ocazia verificării anuale a
repartitoarelor de costuri. În cazul în care în urma verificării datelor se constată că acestea nu
corespund realităţii, prestatorul va recalcula repartizarea, cheltuielile legate de recalculare se
recuperează de la asociaţia de proprietari/locatari.
Două întrebări:
- dacă la un proprietar/locatar în urma verificării s-a constatat că datele nu sunt reale recalcularea și repartizarea se va recupera de la asociația de proprietari/locatari?
- dacă verificarea trebuie făcută cel puțin trimestrial și obligatoriu anual, în caz de greșeli de citire cum se va recalcula, ținând cont că se acordă ajutoare de încălzire care se scad din factură, iar administratorul încasează între timp cheltuielile?

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu