21 martie 2011

Săptămâna Pământului - Beneficiu ecologic

Din perspectivă ecologică, spaţiile verzi urbane sunt un adevărat moderator al impactului activităţilor umane asupra mediului înconjurător.
Vegetaţia are o contribuţie importantă la :
- epurarea chimică a atmosferei prin procesul de fotosinteză, plantele consumă dioxid de carbon şi eliberează oxigen. În decursul unei zile, o suprafaţă foliară (frunze) de 25 mp furnizează necesarul de oxigen pentru o persoană;
- epurare fizică a atmosferei prin reţinerea prafului şi pulberilor. O peluză de iarbă reţine de 3–6 ori mai mult praf decât o suprafaţă nudă, iar un arbore matur reţine de 10 ori mai multe impurităţi decât o peluză de mărimea proiecţiei coroanei acestuia pe sol;
- epurare bacteriologică a atmosferei prin distrugerea unei bune parţi din microorganisme prin procesul de degajare a oxigenului şi ozonului, îndeosebi de către conifere, şi nu numai;
- moderarea climatului urban. În oraşe, construcţiile şi suprafeţele pavate sau betonate creează un climat urban specific, cu temperaturi mai ridicate şi o restricţie a circulaţiei aerului. În apropierea pădurilor, temperatura medie a aerului, în zilele de vară, este cu 2–3,5°C mai scăzută faţă de zonele libere neplantate din oraşe, şi cu 12–14°C mai scăzută decât temperatura construcţiilor şi ariilor betonate şi asfaltate;
- atenuarea poluării fonice. Spaţiile verzi constituie adevărate bariere pentru zgomote, contribuind semnificativ la reducerea nivelului acestora. Zgomotele, care în mediul urban ating intensităţi cuprinse între 40 şi 80 decibeli, pot fi reduse la jumătate în cazul existenţei unor perdele arborescente cu o lăţime de 200–250 m;
- păstrarea şi perpetuarea vegetaţiei naturale autohtonă din zonele în care sunt situate oraşele, prin furnizarea şi conservarea habitatelor pentru diferite specii, ce pot avea, uneori, o diversitate mai mare decât în habitatele rurale.

2 comentarii :

Cind omul intervine brutal si distruge un element al mediului natural,risca intotdeauna sa rupa echilibrul "ecologic".In acest caz,Terra si locuitorii ei sint amenintati.A intretine prost planeta noastra inseamna a o distruge.Plantele sint ,ca dealtfel apa si aerul,izvorul vietii.

Cind omul intervine brutal si distruge un element al mediului natural,risca intotdeauna sa rupa echilibrul "ecologic".In acest caz,Terra si locuitorii ei sint amenintati.A intretine prost planeta noastra inseamna a o distruge.Plantele sint ,ca dealtfel apa si aerul,izvorul vietii.

Trimiteți un comentariu