28 iunie 2011

Formularul 112


Contribuabilii, persoane fizice și juridice care au calitatea de angajator în care se regăsesc și asociațiile de proprietari vor completa și depune, începând cu data de 1 iulie, formularul 112 numai pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul pe hârtie.
Formularul 112 reprezintă  "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".
Pentru depunerea declarației prin mijloace electronice de transmitere la distanță, angajatorii trebuie să dețină un certificat calificat privind semnătura electronică sau poate să împuternicească  persoane fizice sau juridice care dețin acest certificat.
În realitatea noastră mioritică,  mulți dintre administratorii asociațiilor de proprietari nu le prea au cu IT-ul, iar asociațiile nu vor da banii pe o astfel de semnatură electronică. În consecință acestea vor apela la prestatorii de asemenea servicii, vezi uniuni locale ale asociațiilor de proprietari, birouri de contabilitate etc.
Dorim să facem unele precizări și să tragem un mic semnal de atenționare.
Acest certificat digital pentru semnătură electronică costă în jur de 58 euro și este valabil pe o perioadă de un an. El se obține exclusiv de cel care dorește să devină prestator de asemenea serviciu . Contravaloarea acestui certificat digital nu trebuie plătită de fiecare solicitant care apelează la terți pentru  întocmirea declarației fiscale lunare  ce trebuie depusă de către angajator. Deci, stimați cenzori și președinți ai asociațiilor de proprietari nu acceptați chitanțe introduse pe lista de cheltuieli  care reprezintă contravaloarea acestui certificat digital, circa 250 lei, ci doar contravaloarea prestației de întocmire și transmitere a declarației.
Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a formularului 112 constituie contravenție și se sancționează conform Codului de procedură fiscală. Și ca totul să fie în cea mai mare regulă, cu doar câteva zile înaintea termenului (1 iulie), pagina cu pricina arată cam așa:

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu