31 martie 2012

Poftă bună cu...amenzi

Ca să ne mai taie din elan și din pofta de viață (și de mâncare) mai debitară ăștia o lege fără rost.

Începând cu data de 27 martie, activitatea de picnic este interzisă dacă este desfăşurată într-o zonă neamenajată, adică acea zonă aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dotată cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea focului este permisă.
Iată care sunt activităţile permise prin lege, romanilor care vor să iasă la picnic:
a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor amenajate;
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă;
e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective;
f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe


 sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise;
k) să nu hrănească animalele sălbatice;
l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;
m) să nu posteze semne sau mesaje;
n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;
o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;
p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
q) să nu desfăşoare activităţi de picnic în afară zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic.
Amenzile pentru nerespectarea acestor obligaţii sunt următoarele:
a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b), cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), o) şi p), cu amendă de la 300 lei la 3.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e), g)–j), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
h) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. k)–n), cu amendă de la 200 lei la 400 lei;
i) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. q), cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei.
Ca şi în cazul amenzilor de circulaţie, persoana amendată poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pot fi făcute de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora, precum şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Romane, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către agenţii Poliţiei locale, conform competentelor stabilite prin lege.

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu