22 martie 2012

Vine vara, schimbațí-vă caloriferele

În cazul înlocuirii unui corp de încălzire cu un altul, de alt tip constructiv, suprafeţele lor echivalente termic trebuie să fie aceleaşi.
Pentru calcule rapide, numărul elementelor corpului înlocuitor, se calculează cu relaţia:
Nt  = N0 * Sechiv0  / Sechiv1  , în care:
N0 – numărul de elemente al corpului prevăzut iniţial;
Sechiv0 – suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire prevăzut iniţial, în metri pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element;
Sechiv1 – suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire înlocuitor, în metri pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element;
Valoarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire se indică în documentaţia tehnică a produsului.

0 comentarii :

Trimiteți un comentariu